news

Czym są inteligentne specjalizacje?

Każde województwo posiada indywidualną listę zawierającą tzw. inteligentne specjalizacje, czyli dziedziny życia gospodarczego, które zapewniają optymalny rozwój gospodarczy w konkretnym regionie. Inteligentne specjalizacje opierają się na wykorzystywaniu unikalnych zasobów naturalnych, łącząc przy tym różne dziedziny życia i tworząc nowe rozwiązania o szerokim zasięgu działania. Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie nowych rynków aktywności gospodarczej, a docelowo podniesienie konkurencyjności poszczególnych regionów.

Najczęstsze działania obejmujące inteligentne specjalizacje to biogospodarka, energetyka niskoemisyjna, mechatronika, ICT, ekonomia wody, turystyka prozdrowotna oraz zrównoważona energia. Realizując zadania z zakresu inteligentnych specjalizacji można ubiegać się o dotacje unijne, dzięki którym sfinansowana zostanie większa część zadania

Zalety inteligentnych specjalizacji

Inteligentne specjalizacje posiadają wiele zalet. Kwestią priorytetową są niepodważalne czynniki ekologiczne i prozdrowotne. Nietrudno zauważyć, że są to działania związane ze sporymi nakładami finansowymi, wynikającymi z konieczności odpowiedniego przygotowania zaplecza technicznego, nie mniej jednak korzyści widoczne są w stosunkowo krótkim czasie, a co ważniejsze, obejmują one wiele dziedzin życia. Przykładem obrazującym tę kwestię są odnawialne źródła energii. Wiele firm, samorządów, a nawet osoby prywatne decydują się na tę alternatywę, wychodząc z założenia, że jest to doskonałe rozwiązanie, by w sposób ekonomiczny i ekologiczny pozyskać energię elektryczną.

Przygotowanie inwestycji

Czym są inteligentne specjalizacje?Pomysł doskonały, wiadomo jednak, że przygotowanie inwestycji wymaga sporych nakładów finansowych. W tej sytuacji warto zainteresować się funduszami unijnymi, dzięki którym można sfinansować znaczną część przedsięwzięcia. Warto nadmienić, że wspomniane fundusze unijne to bezzwrotna pomoc finansowa na konkretne zadanie. Odnawialne źródła energii stanowią jedno z wielu zadań, które wchodzą w skład inteligentnych specjalizacji. Działania te obejmują różne dziedziny życia gospodarczego i są realizowane przez przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki naukowe, naukowo-badawcze itp.

Więcej informacji na stronie http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/inteligentne-specjalizacje

Odpowiedz