news

Działania promujące fundusze

Promowanie funduszy inwestycyjnych jest dzisiaj bardzo istotne, albowiem to właśnie przez fundusze udaje się przekonać większość gospodarstw domowych do tego, że samo odkładanie pieniędzy do przysłowiowej skarpety nie wystarcza. W dzisiejszych czasach sama inflacja jest w stanie bardzo szybko i skutecznie zmniejszyć faktyczną wartość pieniądza zgromadzonego na niskooprocentowanym koncie rozrachunkowym w banku, a nawet lokaty na trzy czy cztery procent w skali roku nie pozwalają na całkiem skuteczne zabezpieczenie swojego kapitału na lata.

Szczególnie mocno myśleć o tym powinni młodzi ludzie, na początku zakładania rodziny, którzy mają przed sobą jeszcze teoretycznie dużo czasu, aby zabezpieczyć swoją finansową przyszłość. Warto jednak rozpocząć odkładanie pieniędzy jak najszybciej, gdyż każdy dodatkowy rok pomnażania środków przez fundusze pozwala wzbić się na ostatecznie jeszcze wyższy poziom. Osoba partycypująca w funduszu przez trzydzieści lat i odkładająca co miesiąc tylko drobny ułamek swojego wynagrodzenia, jest ostatecznie w stanie skumulować na swoim koncie zdecydowanie więcej środków niż ludzie, którzy dopiero po pięćdziesiątym roku swojego życia zaczynają odkładać na swoją emeryturę nawet dużo wyższe środki.

Jak działają fundusze?

Przekonanie młodego człowieka do tego, aby zacząć zastanawiać się nad własną finansową przyszłością, wcale nie jest prostym zadaniem. Tym bardziej, że niektóre fundusze inwestycyjne na przestrzeni ostatnich kilku lat dołożyły wielu starań, aby ludzie znów obawiali się recesji i nagłych giełdowych spadków. Nie wszystkie fundusze działają jednak według takiego modelu i dla wielu z nich najważniejsze jest, aby klienci nie czuli zagrożenia wynikającego z obrotu ich środkami. Jedną z metod takiego zapewniania klientów o ich bezpieczeństwie, jest udostępnienie im możliwości całorocznego wycofywania kapitału ze swojego konta w funduszu i to bez dodatkowych kosztów czy komplikacji. Dzięki temu nowi klienci zyskują pewność, że w przypadku pojawienia się kolejnej fali bankructw i spadków giełdowych, będą oni mogli w pełni odzyskać swój kapitał początkowy wraz z wypracowanymi przez ten czas odsetkami.

Spadki cen akcji funduszy

Naturalnie nie wszystkie fundusze notowały w ostatnim czasie spadki i nie zawsze recesja czy kryzys finansowy oznaczają, że wszyscy tracą równie dynamicznie. Istnieje wąska grupa podmiotów, których notowania funduszy pomimo wielkich spadków na całym świecie, nie drgnęły w dół, a nawet ruszyły w górę. Niektóre fundusze znają się doskonale na klasycznej ekonomii i potrafią mądrze wybierać różne spółki czy aktywa, gdy te są przesadnie przecenione, aby szybko zarobić na nich, gdy tylko zaczną odbijać się od indeksowego dnia.

Odpowiedz