news

Jak wybrać najlepszą metodę oszczędzania?

Każdy z nas potrzebuje dodatkowej gotówki, przeznaczonej na większe inwestycje, odłożonej na wypadek niespodziewanych wydatków lub po prostu „na przyszłość”. Banki oferują nam obecnie różne metody, które pozwalają ją uzyskać. Jak jednak wybrać odpowiednią formę oszczędzania, która w pełni będzie odpowiadać naszym potrzebom?

Przed wyborem określonego produktu bankowego warto zastanowić się na kilkoma kwestiami. Przede wszystkim: jak długa będzie nasza inwestycja? Czy jej cel będzie krótkoterminowy (do 1 roku), średnioterminowy (1-5 lat), długoterminowy (5-10 lat), a może strategiczny (powyżej 10)? W przypadku krótkotrwałego oszczędzania, przeznaczonego np. na zakup samochodu, remont mieszkania lub wakacje, najlepiej będzie wybrać bezpieczne metody inwestowania, które gwarantują co prawda mniejszy zysk, ale są pewne. Możemy założyć np. rachunek oszczędnościowy, krótkoterminową lokatę, zainwestować w obligacje lub fundusze inwestycyjne, oparte o rynek finansowy. W przypadku krótkiego okresu oszczędzania dalsze czynniki nie mają aż tak istotnego znaczenia. Inaczej jest natomiast w przypadku inwestycji długoterminowej. Powinniśmy uwzględnić tutaj charakter naszych dochodów: jeśli są one nieregularne, lepiej będzie wybrać wybrać produkt bankowy, który zapewnia swobodne wypłacanie środków, potrzebnych w razie nadwyżek domowego budżetu. Może to być konto oszczędnościowe, lokata typu „skarbonka”, obligacje skarbowe lub fundusze inwestycyjne. Jeśli oszczędzamy na przyszłą emeryturę, możemy wybrać Indywidualne Konto Emerytalne. W przypadku stałych dochodów i regularnie wpłacanych kwot mamy do dyspozycji kilka programów systematycznego oszczędzania. Należą do nich m.in. programy inwestycyjno – ubezpieczeniowe i oferowane przez TFI.

Podczas wyboru metody oszczędzania zastanówmy się także, czy będziemy potrzebować swobodnego dostępu do środków, czy też wolimy „zamrozić” je na jakiś czas. W pierwszym przypadku lepszym rozwiązaniem będzie rachunek oszczędnościowy, w drugim – lokata. Pomyślmy, czy wolimy inwestować ostrożnie i bezpiecznie, uzyskując mniejszy zysk (wybierając np. obligacje, depozyty bankowe , lokaty czy produkty strukturyzowane z gwarancją zwrotu kapitału) czy też ryzykownie, zwiększając zarówno prawdopodobieństwo zysku, jak i straty (akcje, programy systematycznego oszczędzania bez gwarancji zwrotu kapitału, uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych). Do każdej inwestycji warto podchodzić indywidualnie, dopasowując ją do swoich oczekiwań i aktualnych potrzeb.

Odpowiedz