news

W co warto inwestować w czasie kryzysu?

Czas kryzysu ekonomicznego wydaje się nie sprzyjać inwestycjom: wartość poszczególnych instrumentów finansowych spada, na rynku pojawiają się coraz to nowe zmiany, a każdy wkład gotówkowy wiąże się z większym ryzykiem straty. W takim czasie inwestorzy dążą przede wszystkim do ochrony kapitału i wybierają te formy inwestowania, które gwarantują największe bezpieczeństwo. Istnieje kilka takich środków, w których możemy ulokować pieniądze i spodziewać się zysku mimo rynkowych zawirowań finansowych.

Do najbezpieczniejszych form inwestowania w czasie kryzysu należą obligacje skarbowe, lokaty bankowe, konta oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne oraz wybrane produkty strukturyzowane. Nie zapewnią one co prawda dużego zysku, ale pozwolą ochronić zgromadzone środki – a właśnie to powinno być głównym celem inwestycji w momencie zachwiania gospodarki. Obligacje dają o wiele pewniejszy zysk niż akcje, które w dobie kryzysu mogą być wyjątkowo ryzykowne. Jeśli chcemy zainwestować w fundusze, warto wybrać te, które oferują wkład w papiery dłużne oraz środki rynku finansowego. Z kolei produkty strukturyzowane dają pewność ochrony kapitału i możliwość uzyskania pełnej zainwestowanej kwoty – są one jednak skierowane do bardziej doświadczonych inwestorów z większym wkładem pieniężnym.

W czasie kryzysu warto inwestować w kilku różnych instytucjach – daje to większe prawdopodobieństwo zysku niż powierzenie środków finansowych tylko jednej firmie. Należy przy tym dokładnie zbadać wiarygodność poszczególnych instytucji i ich pozycję na rynku, aby mieć pewność, że nasze pieniądze zostaną dobrze ulokowane. Można wykorzystać także alternatywne źródła finansowania, inwestując gotówkę w złoto lub inne metale szlachetne, biżuterię, antyki czy dzieła sztuki. Takie metody gwarantują wyjątkowo niskie ryzyko straty i nieprzewidywalną wysokość zwrotu, która może okazać się zaskakująco duża. Najpopularniejszą formą alternatywnego lokowania pieniędzy jest inwestycja w złoto, które spieniężymy praktycznie w każdym momencie i miejscu na świecie.

Odpowiedz